ร้านมาริตาถ้วยรางวัล จําหน่ายถ้วยรางวัล-zinc, ดีบุก, คลิสตัล, พลาสติก โล่ห์รางวัล-อะคริลิก, ไม้, ทองเหลือง+ไม้ รับยิง Laser บนอคิลิกและไม้ เราเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นร้านแรกบนถนนตีทอง (เฉลิมกรุง-เสาชิงช้า) ที่นำเครื่องเลเซอร์มายิงข้อความบนโล่อะคริลิก

ตัวอย่างผลงาน

โล่ห์อะคริลิก


โล่ห์รางวัล


ถ้วยรางวัล


ติดต่อเรา ร้านมาริตาถ้วยรางวัล
256 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-2249594 แฟกซ์: 02-2252338 มือถือ: 02-2252338 แผนที่