แบบ A1 ขนาด (6.5×8) และ (7.5×9)

แบบ A1 ขนาด (6.5×8) และ (7.5×9)