แบบ A11 ขนาด (6.5×8.5) และ (7×9)

แบบ A11 ขนาด (6.5×8.5) และ (7×9)