แบบ A2 ขนาด (7.5×8.5) และ (8×9)

แบบ A2 ขนาด (7.5×8.5) และ (8×9)